Send e-post

For at vi skal kunne gi deg et mer konkret svar, legg gjerne til mer informasjon om hvor du ønsker å studere/jobbe og hva, utdanning du har fullført tidligere, karaktersnitt, og ønsket tid for oppstart.

Merk: Vi kan dessverre ikke ta imot nye søknader om sportsstipend for øyeblikket. Følg med på nettsidene våre i tiden framover for ytterligere oppdateringer.

Din henvendelse

 

Kontaktinformasjon

 

 

DD-MM-ÅÅÅÅ

 

Send
Contact