Støtte fra Lånekassen til studier i utlandet

Lånekassen
Hvor mye du får i lån og stipend av Lånekassen avhenger av hva du skal studere, på hvilket nivå du skal studere og hvor du skal studere. Merk at personlige forhold kan spille inn på utbetaling fra Lånekassen.

Lånekassen deler støtten til utdanning i utlandet i tre hoveddeler; basisstøtte, støtte til skolepenger og støtte til reiser. Her finner du mer informasjon om hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen til studier i utlandet.

Basisstøtte

Basisstøtten skal være med å dekke bo- og levekostnader.

Skoleåret 2014/2015 kan du få 97 850 kroner per år. Beløpet blir tildelt som lån. Opp til 40 % av beløpet blir gjort om til stipend, når eksamener/utdanning er bestått.

Skolepengestøtte

I tillegg til basisstøtte kan du få støtte til skolepenger. For skoleåret 2014/2015 kan du maksimalt få 120 433 kroner per år til studier utenfor Norden. Om universitetet du skal studere på står på Lånekasssen sin tilleggsstipendliste, kan du få opptil  65 119 kroner i tilleggsstipend per år.

Skolepengestøtten blir gitt som lån først og deler av lånet kan bli omgjort til stipend, når du består eksamene/studiet.

Opp til 61 590 kroner kan 50 % omgjøres til stipend på bachelornvå, og 70% på masternivå. Det du må betale over 61 590 kroner blir gitt som lån.

Reisestøtte

Reisestøtte avhenger av hvor du skal studere. 70% blir gitt som stipend og 30% blir gitt som lån.

For skoleåret 2014/2015 kan du få følgende reisestøtte om du skal studere i:

Australia og New Zealand:
 24 572 kr. pr. år.
 
Nord- og Mellom Amerika:
 16 840 kr. pr. år.
 
Europa:
4 280 kr. pr. år.
 
Asia:
14 400 kr. pr. år.

På Lånekassens hjemmesider kan du regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån til studier i utlandet. Vær klar over at resultatet kan avvike på bakgrunn av personlige forhold.


Klikk her for å bruke Lånekassens støttekalkulator

Contact