Private stipender til studier i utlandet

Det er en rekke private stipender som du kan søke på for å hjelpe deg finansiere dine utenlandsstudier
Det er en rekke private stipender som du kan søke på for å hjelpe deg finansiere dine utenlandsstudier.

Det finnes stipender både med brede og smalere målgrupper. Hvis du finner et stipend med en liten målgruppe som stemmer overens med din profil, vil du ha større mulighet til å få stipendet. Noen stipender har kun søknadsfrist en eller to ganger i året. Få en oversikt over stipender du kan søke på så tidlig som mulig.

Hvis du søker på flere stipender, kan du skrive en søknadsmal, men husk å juster søknadsteksten til det stipendet du søker på. Ulike stipender har ulike formål og du bør også alltid forklare hvorfor akkurat du passer til dette formålet.

Du finner en oversikt over tilgjengelige stipender i Legathåndboken.

Selv om du søker på private stipender, bør du ikke belage deg på å finansiere hele studiet på bakgrunn av disse.

Contact