Stipender fra universiteter i utlandet

Noen universiteter tilbyr spesielle stipender for internasjonale studenter

Enkelte stipender vil bli gitt for hele studiet, mens andre blir gitt for ett eller to semestre.

Utvalg av stipender

Her er et utvalg av stipender som man kan. Sjekk også hjemmesiden til lærestedet eller profilen på våre nettsider under "Studier". 

Japan

Ritsumeikan APU kan tilby stipender til internasjonale studenter opp til 100% reduksjon i skolepengene. Flere norske studenter har fått stipender fra universitetet tidligere. 

USA 

Berkeley College kan tilby stipend som reduserer skolepenger på 10-25%.

Hawaii Pacific University kan tilby stipend til internasjonale studenter som har gode karakterer, på mellom 12 000 - 40 000 USD for en hel bachelorgrad.

New York Film Academy kan tilby et talentbasert stipend på opptil 10 000 USD per år for søkere til program som har minimum 1 års varighet.

Australia

La Trobe University kan tilby studenter som søker på delstudier 1-2 semestre (study abroad) et Study Abroad Ambassador Scholarship på AUD 1000. 

La Trobe University har også flere Academic Excellence Scholarships (AES) til en verdi fra 10 000 AUD til 20 000 AUD. Stipendet kan brukes til å finansiere skolepengene enten ved en bachelor- eller mastergrad. 

Queensland University of Technology kan tilby et utdanningsstipend for internasjonale studenter som ønsker å studere "Science and Engineering". Har du gode karakterer fra videregående, eller et godt resultat fra din bachelorgrad kan du være kvalifisert for stipendet. Stipendet er på AUD 2000 for første semester, og kan utvides til å gjelde hvert semester basert på resultatene dine gjennom studiene.

University of Technology Sydney kan tildele en Study Abroad Excellence Award verdt 1000 AUD, til studenter som søker på delstudier 1-2 semestre (study abroad) og som kan vise til gode karakterer.

University of Sydney kan tilby et ” Sydney Achievers International Scholarships” på opptil 10 000 AUD for søkere til bachelor – og mastergrader, som kan vise til gode akademiske resultater.

University of Sydney står også på Lånekassens tilleggsstipendliste, hvilket betyr at du kan du få opptil 65 119 kroner i tilleggsstipend per år(2014/2015).

England

Bournemouth University kan tildele et Academic Excellence Scholarship verdt opptil 3000 GBP, til studenter som kan vise til gode karakterer.

Vil du ha hjelp til å finne fram til potensielle stipend?
Kontakt KILROY
Contact