Studieveiledning

Studieveiledning - studier i utlandet
KILROY er den største og eldste veiledningstjenesten i Norge for studenter som ønsker å studere i utlandet. Historien vår går tilbake til 1995 (da vi het International Education Centre - IEC). Siden da har vi hjulpet tusenvis av studenter med å treffe de riktige valgene og sørget for at studieland og universitet svarer til forventningene. Over 18 000 studenter har reist ut med oss.

I 2006 ble vi en del av KILROY, som er kjent som Norges største reisebyrå for ungdom og studenter. KILROY Norway har søsteravdelinger i Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Island.

KILROY representerer statlig godkjente universiteter i Kina/Hong Kong, Japan, Dubai, Australia, New Zealand, England, Canada og USA. Vi kvalitetssikrer alle universitetene vi representerer, og krever at de har et godt omdømme med høy kvalitet på utdannelsene, samt at det er godt tilrettelagt for internasjonale studenter.

KILROY oppfyller de etiske retningslinjene som ANSA lanserte for leverandører av studier og skolegang i utlandet. 

Hva tilbyr KILROY?

I utlandet finnes det et mangfold av studiesteder og fagretninger. Å finne frem i jungelen er utfordrende og som regel dukker det opp mange spørsmål underveis. Hvordan søker jeg? Får jeg støtte fra Lånekassen? Når er søknadsfristen? Hvor bor jeg? Hvordan søker jeg om studentvisum?

KILROY education består av studieveiledere som selv har studert i utlandet. Vi hjelper deg med å finne det samarbeidsuniversitetet som passer best for deg og den utdanningen du ønsker å ta. Vi gir GRATIS veiledning på vårt kontor i Oslo, eller på telefon, der vi går i gjennom mulighetene og gir praktisk informasjon til deg.

Vi hjelper deg GRATIS med å søke på læresteder og bistår gjennom hele søknadsprosessen. Vi gir deg svar på de spørsmålene som dukker opp underveis. Vi følger opp søknaden din, og vi gir deg beskjed hver gang det skjer en endring i status på din søknad.

All studieveiledning fra KILROY er gratis for deg. Du betaler skolepengene direkte til universitetet du skal studere på.

 Hvis du søker gjennom KILROY, får du:

 Slik blir søknadsprosessen både enklere og tryggere for deg. Vår kunnskap er din trygghet!

Contact