IELTS test

IELTS tester dine engelskunnskaper
International English Language Testing System (IELTS)

Det finnes to versjoner av IELTS-testen, du skal ta "Academic format". Du blir testet i 4 ulike kategorier og må fullføre hver kategori på en viss tid:

  1. Listening (40 min.)
  2. Reading (60 min.)
  3. Writing (60 min.)
  4. Speaking (15 min.)

Du fullfører de tre første delene på samme dag, men det kan hende at du må ta muntligedelen en annen dag. Kontakt Folkeuniversitetet for mer informasjon.

Du får en poengsum i hver kategori og en samlet poengsum. Poengskalaen går fra 0 til 9.

Hvis du er usikker på krav, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Nyttig informasjon som kan forberede deg til IELTS test:

Hvordan registrere seg til IELTS?

Folkeuniversitetet tilbyr IELTS i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

For å melde deg opp til test, må du registrere deg online.

Hvor mye koster det?

Oslo og Bergen kr 2500,- 

Trondheim og Stavanger kr 2550,- 

 (pr. juni 2015)

Når får du språktestresultatet?

Resultatene blir sendt fra Folkeuniversitetet 13 dager etter avgitt prøve. Be også om å få et eksemplar sendt til KILROY.

 

Har du spørsmål om IELTS-testen?
Send oss en e-post!
Contact