Bachelor i utlandet

Hvem kan ta en bachelor i utlandet?
Med generell studiekompetanse kan du komme inn på en bachelorgrad i utlandet. Graden er normalt 3-4 år, og tilsvarer en bachelorgrad ved en høyskole eller universitet i Norge.

Generell studiekompetanse er et minimumskrav for å ta en bachelor i utlandet. Karakterkrav varierer mellom studier og læresteder. På enkelte studier kan det også være tilleggskrav som for eksempel fordypning i enkelte fag. Flere kreative skoler krever at du kan vise frem en portfolio av ditt arbeid. Man må også fylle lærestedenes krav til engelskkunnskaper, enten ved hjelp av en TOEFL eller IELTS test eller ut i fra din engelskkarakter fra videregående skole. 

Normalt tar det 3-4 år å fullføre en bachelor i utlandet, avhengig av studielandet. Det er også mulig å ta en dobbel bachelorgrad og denne er 4-5 år.

Bachelor i utlandet - personlig utbytte og jobbmuligheter

Du utvikler deg både personlig og faglig i løpet av et utenlandsopphold. Du utvider perspektivene dine, blir mer selvstendig og får et unikt innblikk i og kunnskaper om studielandets språk og kultur.

Du har flere valgmuligheter når det gjelder læresteder, kvalitet og fag dersom du studerer utenfor Norge. Det betyr at du kan opparbeide deg kompetanse det er vanskelig å få hjemme. Noen bachelorgrader er yrkesrettede, mens andre forbereder deg på videre utdannelse. Sjekk med KILROY hvordan de forskjellige tilbudene samsvarer med dine ønsker og planer.

Ved å ta en hel grad i utlandet vil du gjerne skaffe deg både personlige og profesjonelle kontakter i studielandet. Muligheten for å få jobb i utlandet etter avsluttet utdannelse vil også være der. Ønsker du å jobbe hjemme, kan det ofte telle positivt i søknadsprosessen at du har et lengre utenlandsopphold bak deg.

Les mer:

 

Vurderer du å ta en bachelor i utlandet?
Send oss en e-post!

 

Contact