Master i utlandet

Ta en master i utlandet med KILROY
Det er blitt svært vanlig å ta en mastergrad etter å ha fullført en bachelorgrad. Ved å ta en master i utlandet, vil du ha med deg det lille ekstra flere arbeidsgivere leter etter, både i Norge og internasjonalt.

Det finnes mange ulike typer mastergrader med stor variasjon i undervisningsopplegg, innhold og varighet, alt etter hvilket fag du vil studere, på hvilket universitet og i hvilket land. Som alternativ til en full grad finnes det også graduate/postgraduate certificate og graduate/postgraduate diploma som regnes som en påbygging til en bachelorgrad og er ansett som selvstendige grader.

Opptak på master i utlandet

For å komme inn på en master i utlandet er man som regel mer fleksibel enn i Norge. Det finnes flere masterstudier, der kravet kun er bestått bachelorgrad. Dette er dermed en flott mulighet til å spesialisere seg i et annet fagområde enn det man har studert tidligere. Det finnes også masterstudier som er mer spesialisert og som krever en bachelorgrad i relevant fagområde. 

Til enkelte masterstudier vil du kunne komme inn uten bachelorgrad, hvis du har mange års relevant arbeidserfaring. Til andre masterstudier kreves det dokumentert arbeidserfaring, i tillegg til fullført bachelorgrad. 

Du må også fylle lærestedets krav til engelske språkkunnskaper. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Personlig utbytte og jobbmuligheter

Et masterstudium i utlandet har vanligvis en høy grad av spesialisering med et yrkesrettet fokus. Ofte har universitetene nær kontakt med næringslivet. Det kreves høy grad av selvstendighet, noe som blant annet skal demonstreres gjennom en avsluttende masteroppgave (thesis/dissertation). Du trenes i kritisk tenkning og får erfaring i å presentere arbeidet ditt ovenfor andre. Du modnes både faglig og personlig og får uvurderlige erfaringer fra studielandet. Sammen vil dette gjøre deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet etter endt studium.

Les mer:

 

Vurderer du å ta en master i utlandet?
Send oss en e-post!
Kontakt