Study Abroad (delstudier i utlandet)

Study Abroad -  Ta 1 til 2 semestre med delstudier i utlandet
Hvis du studerer ved et annet lærested, kan du ta 1-2 semestre i utlandet som del av graden. På enkelte læresteder kan du også ta 1-2 semestre delstudier uten å være tilknyttet et annet lærested og uten å ha høyere utdanning fra tidligere.

Hvis du studerer ved et annet lærested, kan du ta 1-2 semestre i utlandet som del av graden. På enkelte læresteder kan du også ta 1-2 semestre delstudier uten å være tilknyttet et annet lærested og uten å ha høyere utdanning fra tidligere.

Hvis du tar 1-2 semestre i utlandet, velger du selv fag. Dermed har du muligheten til å velge fag fra ulike fagretninger. Det er mulig å ta fag både på bachelor- og mastergradsnivå, men det avhenger av at du fyller evt. krav til forkunnskaper og fagene passer timeplanmessig.

Finansiering ved delstudier i utlandet

Du kan få støtte fra Lånekassen til delstudier på 1-2 semestre i utlandet. 

Om du ønsker å få fagene godkjent som en del av en grad, må lærestedet ditt forhåndsgodkjenne fagene du skal ta i utlandet. Denne forhåndsgodkjenningen må lastes opp når det søkes om lån og stipend.

Du kan også få støtte fra Lånekaasen til delstudier i utlandet, selv om du ikke er tilknyttet et annet lærested. Lånekassen krever da at du tar fag på samme nivå som høyere utdanning i Norge (f.eks. støttes ikke førsteårsfag i USA eller Japan), og at du tar fag som tilsvarer 30 stp. per semester.

De fleste utenlandske og norske læresteder krever at du har fullført minst 60 studiepoeng (ECTS),  før du kan ta delstudier i utlandet.

Personlig utbytte og jobbmuligheter

  • Du får verdifulle språk- og kulturkunnskaper
  • Du blir mer selvstendig og flinkere til å takle uforutsette hendelser
  • Du kan velge fag som ikke finnes her, noe som kan styrke den norske graden din
  • Du får et opphold som er kvalitetssikret av lærestedet ditt i Norge
  • Du får et utenlandsopphold på CVen, noe som teller positivt ved jobbsøking

Godkjenning av delstudier i utlandet

Om du ønsker å ta 1-2 semestre i utlandet som en del av en norsk grad, må du først kontakte studieadministrasjon på ditt lærested og høre om mulighetene for å ta deler av studiet i utlandet. For å få fagene du tar i utlandet godkjent som en del en norsk grad, må lærestedet ditt forhåndsgodkjenne fagene du skal ta i utlandet. Du må derfor kontakte lærestedet ditt for mer informasjon om fagkrav og lignende da du må følge deres fagplan.

 

Har du spørsmål om delstudier i utlandet?
Send oss en e-post!
Kontakt