Ernæring

Studere ernæring i utlandet

Studere ernæring i utlandet

I utlandet kan du studere enten «Nutrition» eller «Nutrition and Dietetics». Man kan velge om man vil studere mot å jobbe forebyggende eller behandlende. Hvis man ønsker å behandle pasienter må man velge å studere klinisk ernæring som er et studium på 5 år. Man kan studere ernæring både på bachelor og på masternivå.

Å studere ernæring i utlandet er for deg som har interesse for hvordan kosthold påvirker kropp og helse. Studiet gir deg kompetanse til å drive kostholdsveiledning. 

Hvilke fag er man typisk innom i løpet av studietiden?

Ernæringsstudier innebærer både teori og praksis alt etter hvilken studieretning du velger. Du vil blant annet være innom disse fagene:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Cellebiologi
 • Biokjemi
 • Ernæringslære

Hva kan jeg jobbe med når jeg er ferdig med studiene?

Dersom du velger å studere ernæring i utlandet kan du i utgangspunktet jobbe enten forebyggende som ernæringsekspert, ernæringskonsulent, kostholdsveileder. Du kan også jobbe med å behandle pasienter som klinisk ernæringsfysiolog og du kan jobbe innenfor blant annet:

 • Sykehus
 • I kommune og fylkeskommune
 • Er man klinisk ernæringsfysiolog kan man drive egen praksis
 • Opplysningskontoret for mathelse
 • Matvare og legemiddelindustrien
 • Helseforvaltning og Helsedirektoratet
 • Forsikning og utdanning

Hva er fordelene med å studere ernæring i utlandet?

Ved å studere ernæring i utlandet vil du ha større muligheter til å jobbe internasjonalt.

Trenger man akkreditering/autorisasjon?

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Titlene ernæringsekspert, ernæringskonsulent og lignende er ikke beskyttet.

Hvor kan jeg studere ernæring?

Vi samarbeider med en rekke universiteter i utlandet som tilbyr utdanning innenfor både «Nutrition» og «Nutrition and Dietetics». Karaktersnitt fra vitnemål på videregående skole varierer, men bør være på minimum 3 for forebyggende ernæring og rundt 5 for klinisk ernæringsfysiologi.

Du bør også ha gode kunnskaper i matematikk og biologi, i noen tilfeller også kjemi. Snakk med din studieveileder for å finne eksakte inntakskrav, hvor og hva som er mulig for deg.

Utvid listen under for å se hvilke universiteter vi samarbeider med der du kan studere ernæring i utlandet:

Vil du vite mer om å studere Ernæring i utlandet?
Kontakt oss!
Contact