University of Technology Sydney

UTS er et teknologisk universitet med fokus på innovasjon og praktisk basert læring. Her får sykepleietudentene øve seg.

Studier på University of Technology Sydney

University of Technology Sydney tilbyr grader på bachelor- og masternivå, samt delstudier (1-2 semestre).

Studier

University of Technology Sydney tilbyr studier på bachelor- og mastergradsnivå innen de fleste av totalt 11 fagområder:

 • Business  
 • Communication
 • Design, Architecture and Building
 • Education
 • Engineering
 • Health
 • Information Technology
 • International Studies
 • Law
 • Pharmacy
 • Science 

Populære studier er Bachelor of Design in Architecture, Bachelor of Business, Bachelor of Nursing, Bachelor of Arts in Communication, Master of Business Administration, Master of Engineering Management. 

Stipender på University of Technology Sydney

University of Technology Sydney tilbyr flere stipender for internasjonale studenter.

I 2013 blir alle søkere på delstudier 1-2 semestre (study abroad) automatisk vurdert for UTS Study Abroad Excellence Scholarship på AUD 2000. Tildeling blir gjort ut fra vurdering av akademiske resultater.

Høres University of Technology Sydney spennende ut?
Kontakt oss!
Contact