USA

Studier i USA - Utdanning i utlandet med KILROY

Utdanning i USA

I USA finnes det opp mot 7000 læresteder som tilbyr alt av fagretninger. KILROY samarbeider med flere universiteter og community college i USA.

Hvilke universiteter kan jeg studere på i USA?

KILROY tilbyr studier i USA på følgende universiteter:

Utdanningssystemet i USA

Utdanning i USA er delt inn i undergraduate (bachelorgrad) og graduate (mastergrad og doktorgrad). Oppbyggingen av en bachelorgrad er basert på filosofi om at alle studenter skal få et bredt og så likt som mulig utdanningsgrunnlag i form av såkalte general education-fag. Så og si uansett hvilket fag (major) man studerer, må man gjennom en rekke fag innen matematikk, språk, samfunnsfag, naturvitenskap og historie. Les mer om dette på ANSA sine nettsider.

Bachelorgrader i USA er på 4 år, hvor det første året kalles "freshman year" og det andre året "sophomore year". KILROY education samarbeider med læresteder der du kan få 2. årsstatus (sophomore) basert på dine resultater fra videregående skole. Dette betyr ikke at du slipper alle general education-fag, men dette avhenger av hvilke fag og karakterer du har fra videregående, i tillegg til hvilken major du søker. Det kan altså likevel ta opptil 4 år å fullføre en bachelorgrad, selv om du får opptak til sophomore year.

Du kan også begynne din utdanning på et community college. Her kan du ta en 2-årig grad (associate degree) og deretter fortsette på et universitet for å fullføre en bachelorgrad. Et community college har ofte lavere skolepenger enn universitetene. Du kan også ta delstudier (1-2 semestre study abroad). 

Man kan også søke om å ta enkeltfag – study abroad, men hvis du ikke allerede er i gang med en utdanning i Norge, vil ikke Lånekassen støtte fag på førsteårsnivå. Derfor anbefaler vi at du har minimum ett års høyere utdanning før du søker på dette.

Nytt fra 2015/2016 er at Lånekassen nå støtter første året av en hel grad i USA. 
OBS! NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjenner fortsatt ikke første året i USA som høyere utdanning. Det betyr at hvis man starter på en bachelor eller Associate Degree og avslutter etter ett år, vil man ikke kunne søke om innpassing i en norsk grad.

Akademisk kalender

Skoleåret er delt opp i 2 semestre på 15 - 16 uker, eller 3 semestre på 10 - 11 uker. Hovedinntaket er i august/september, men det kan også være inntak i januar og april. Søknadsfrister varierer og læresteder har rullerende opptak, som i prinsippet betyr at det ikke vil eksistere noen søknadsfrister. Av hensyn til alt det praktiske som skal ordnes i forbindelse med et utenlandsopphold anbefaler vi likevel at du søker minst 3-4 måneder i forveien.

Utvid listen under for å lese mer om hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike universitetene:

Error loading MacroEngine script (file: EducationSubPageCourseTreeNode.cshtml)
Høres USA spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt