Internshippprogram i Australia

Krav til kvalifikasjoner for internship i Australia

Krav til kvalifikasjoner for internship i Australia

 • Gode engelskkunnskaper
 • Du må kvalifisere til å kunne få et Working Holiday Visum 417 eller 462
 • Planer om, i gang med å studere eller nylig fullført studie relatert til bransjen du ønsker å gjøre et internship innen
 • Økonomi til å kunne dekke bo- og levekostnader under et ubetalt internship
 • Personlig ansvarsforsikring som dekker deg under internshipet. 

Det finnes ingen, eller svært få internship innen følgende områder:

 • Bank
 • Arkitektur
 • Medisin/sykehus
 • Ingenør
 • Psykologi
 • Kjemi
 • Marin biologi
 • Fysioterapi

Har du lyst til å ta et internship i Australia?
Kontakt våre studieveiledere

 

Kontakt