Studentprofil - Ellen, VUW

Studentprofil - Ellen, VUW

Ellen studerer BA International Relations/Political Science på Victoria University of Wellington. 

 

Jeg valgte dette studiet for å få en bedre forståelse av samfunnet vi lever i og hvorfor ting er som de er. Dette er midt i blinken, da det omfatter studier i internasjonale relasjoner, statsvitenskap og samfunnsvitenskap.

Hvor langt har du kommet i utdanningen?
Jeg er på mitt nest siste semester, altså halvveis i mitt tredje år. Fra tidligere har jeg fullført et årsstudium i språklig kommunikasjon på NTNU i Trondheim. Jeg er nå litt usikker på hvilke studier jeg skal forsette med, når jeg drar tilbake til Europa.

Hva lærer du?
Ved universitetet er de veldig opptatte av bredde i graden, altså at man helst tar to spesialiseringer (majors). I tillegg kan man velge mellom mange fag innenfor Arts. Jeg startet med major i International Relations, og studerte i tillegg sosialantropologi, media og spansk. Andre og tredje året av graden har jeg fokusert mest på politikk. Jeg har tatt fag i østasiatisk og amerikansk politikk, hvor vi studerer statens struktur, organisering, funksjon osv. Jeg har også tatt fag i politisk økonomi, konfliktanalyse, internasjonale organisasjoner og menneskerettigheter. Fagene jeg har tatt fokuserer på ulike områder innen internasjonale relasjoner - mellom stater, mellom internasjonale organisasjoner og medlemsstater, og mellom de øvrige og enkeltindivider. Eksempelvis får man en dypere forståelse for hvorfor store internasjonale organisasjoner ble til, hvordan internasjonal økonomi gjør noen fattige og noen rike, og hvorfor det er slik. Ved å analysere det man leser om i nyhetene til daglig, blir man automatisk mer kritisk. Man stiller spørsmål som hvorfor noen har så mye makt, mens andre lider under mangel på fundamentale menneskerettigheter.

Har du valgt en spesialisering?
Jeg har bevisst valgt bredde innen politikkfagene for å se hva jeg kunne tenke meg å bygge videre på. Etter å ha studert europeisk integrasjon, tok jeg fag om EU. Dette har vært den delen av graden jeg har funnet mest interessant, og som også er utrolig relevant. Ved å studere oppbyggingen av EU og prosessene innad i organisasjonen, forstår man mer hvordan europeisk politikk fungerer. Siden vi har  stor frihet når det gjelder tema for oppgaver, har jeg skrevet om det som opptar meg. Jeg skriver for tiden om Norges framtid i forhold til EU, diskuterer hva vårt nære forhold til EU egentlig betyr for oss, og om det er tid for å vurdere et fullt medlemskap.

Hvilke egenskaper mener du er nødvendig for å lykkes i denne utdanningen?
For å forstå gårsdagens og dagens politikk må man først og fremst være samfunnsinteressert og ha evnen til å overføre teori til virkelighet. Man bør også ha evnen til å stille kritiske spørsmål, for eksempel hvorfor politikerne tar beslutninger som de gjør og hvilke konsekvenser disse får. Å kunne argumentere uten at alle er enige er også en fordel, men ikke nødvendigvis et must. Vi vil jo ikke alle bli politikere.

Hvorfor valgte du Victoria University of Wellington?
Etter å ha tatt ett år på high school i USA ville jeg studere i et engelskspråklig land. Før jeg startet studiene, reiste jeg litt i Australia. Der møtte jeg mange som snakket varmt om New Zealand. Da jeg kom hjem, begynte jeg å lete etter universiteter på internett. Valget falt naturlig på Wellington. Universitetet hadde graden jeg ville ta, og den var omtalt som en bra studentby. Siden Wellington er hovedstaden på New Zealand, skjer det mye her, spesielt innenfor politikk.

Hvilke fordeler opplevde du ved å studere ved VUW?
Med tanke på graden jeg tar gjør det faktum at jeg bor i landets hovedstad det mer interessant. Vi har mange internasjonale forelesere som er ivrige på å få politikere til Wellington, og de tar seg også god tid til å snakke for studenter. Universitetet jeg går på var også det første på New Zealand som utviklet et ekstra curriculum program kalt "Victoria Internasjonal Leadership Programme." Programmet går ut på at studentene deltar på et visst antall seminarer og foredrag, for deretter å skrive refleksjoner om disse. Man må også hente erfaringspoeng fra frivillig arbeid og lignende. For en International Relations student er dette en fin mulighet til å lære mer om viktige tema fra de som jobber med dette. Tema for disse har blant annet vært New Zealands Aid Programme, oljeindustrien, EUs fremtid og hvorfor så mange land rike på ressurser nå er fattige. Andre har fokusert mer på utvikling av studenters leder- og kommunikasjonsegenskaper. Ved siden av studiene har det faktum at det er så få nordmenn her gjort det til at jeg har engasjert med en del i ANSA. Jeg er nestleder i ANSA New Zealand og kontaktperson i Wellington. Dette har vært veldig lærerikt og morsomt, og er en fin måte å møte mennesker på og knytte kontakter. Det er også en by hvor sport og ulike kunstformer står i fokus.

Hva kjennetegner studentene på ditt studium?
Studiet tiltrekker ulike typer med ulik bakgrunn. Det de fleste har til felles er at de er interessert i lære mer om hvordan verden fungerer. Det å lese avisa, og ikke stoppe der, men å stille spørsmål som hvorfor det skjedde, hvem som tok avgjørelsene, hvem det påvirker, og hvordan.

Hva kan du bruke utdanningen til?
Utdanningen er bred og kan brukes innenfor mange fagområder. Man kan spesialisere seg innenfor et felt ved å fortsette på en mastergrad, eller ved å studere for eksempel journalistikk. Graden kan brukes innenfor yrker som politisk rådgiver, utenrikskorrespondent, diplomat eller diverse stillinger innen UD og internasjonale organisasjoner som EU, NATO, FN, Amnesty International, Røde Kors osv.

Er det utfordringer nye studenter bør være oppmerksomme på før de begynner på det samme studiet som deg? 
Det er mange interessante områder innen politikk, så tillat deg selv å teste ut flere for å se hva som virkelig engasjerer deg!

Mai 2010

Relaterte innlegg
Kontakt