Kostnader og finansiering

Finansier studiene i USA med et idrettstipend
Vi kan dessverre ikke ta imot nye søknader om sportsstipend for øyeblikket. Følg med på nettsidene våre i tiden framover for ytterligere oppdateringer.

Det er vanskelig å si hva det vanligvis vil koste å studere ved et universitet eller college i USA. Kostnadene kan  variere mellom 15.000 USD og 50.000 USD per år. I denne prisen inngår som oftest mat, bosted, bøker, semesteravgift og alle andre administrative kostnader. 

Et stipend kan redusere disse kostnadene en del og i noen tilfeller dekker det alt. Utover dette kommer lommepenger og kostander for forsikring og reisen til USA.

Idrettstipend

Athletic scholarships (idrettsstipender) deles ut av lærestedene og er basert på idrettslig kvalitet, erfaring, og når du påbegynner prosessen. Disse stipendene kan enten være "full ride scholarships" som dekker hele terminavgiften, bøker, mat og bo, eller de såkalte "partial scholarships" som dekker en del av kostnadene.

Et fullt stipend på over 4 år kan være verdt over en million kroner! Husk at det universitetet/colleget som tilbyr deg det største stipendet ikke alltid er nødvendigvis det beste alternativet for akkurat deg. Det er viktig å vurdere om lærestedet tilbyr den opplevelsen som DU leter etter.

Idrettsstipendene deles ut av det respektive colleget eller universitetet og det er trenerne for de respektive lagene som bestemmer hvem som skal tildeles stipendene. Stipendene gis for 1 år av gangen, og det gjelder å klare seg godt på skolen itillegg for at du skal få beholde stipendet ditt for året etter. Trenerne  samarbeider med universitetet/colleget om dette, og ser til at studentene får den støtten som trengs for at de skal klare studiene ved siden av idretten.

Andre stipender

Har du fått gode karakterer på videregående skole har du i tillegg mulighet til å få akademiske stipender. Dette er et alternativ for deg som ikke får idrettsstipend. Et idrettsstipend kan også kombineres med et akademisk stipend. I NCAA divisjon III deles ingen idrettsstipender ut og et akademisk stipend kan da finansiere studiene for en student som vil drive med idrett i denne divisjonen. Som norsk student kan du i tillegg få internasjonale stipender.
Kontakt