Søknadsprosessen

KILROY educations studieveiledere hjelper deg med søknadsprosessen
Vi kan dessverre ikke ta imot nye søknader om sportsstipend for øyeblikket. Følg med på nettsidene våre i tiden framover for ytterligere oppdateringer.

Det første vi gjør er å vurdere din situasjon. Basert på dine opplysninger vurderer vi dine muligheter for opptak på et universitet/college samt dine sjanser for å få et stipend. Ser vi at du har gode sjanser så setter vi i gang med prosessen din.

  • Vi lager en spillerprofil av deg som blir ditt viktigste rekrutteringshjelpemiddel
  • Vi kontakter læresteder, tar imot tilbud og forhandler en kontrakt for deg
  • Vi hjelper deg med anmeldelser og forberedelser til prøver
  • Vi hjelper deg med søknaden og alt øvrig papirarbeide
  • Vi står til rådighet under hele prosessen med omfattende support
  • Skulle det skje noe eller du ikke trives, så hjelper vi deg også med å bytte lærested

Det dukker ofte opp komplikasjoner i løpet av prosessen, enten det har med selve søknaden å gjøre, spillerlisens eller kontrakten. Vi er der hele tiden for deg og hjelper til med å løse alle mulige problemer. Gjennom et personlig og tett samarbeid tilbyr vi deg de beste forutsetningene for studier og idrett i USA

Ønsker du mer informasjon om sportsstipend i USA?
Kontakt oss
Kontakt