Godkjenning av utenlandsk utdanning

I Norge finnes det ulike måter å få godkjent studier fra utlandet.
I Norge finnes det ulike måter å få godkjent utenlandsk utdanning. Hva slags type godkjenning du evt. trenger, avhenger av utdanningen din og hva du skal bruke denne til.

Autorisasjon

I Norge finnes det rundt 170 yrker som er lovregulerte, dvs. at du trenger autorisasjon/lisens/godkjenning for å kunne utøve yrket i Norge. Du må da søke om dette til egne godkjenningsorganer. For eksempel er det Helsedirektoratet som gir autorisasjon for å jobbe som helsepersonell i Norge. Les mer om autorisasjon og lovregulerte yrker her.

Hvis du ønsker å studere i Norge etter at du har studert i utlandet, kan faglig godkjenning være nødvendig. Det er da opp til hvert enkelt gokjenningskontor å autorisere/godkjenne din utenlandske utdanning.

Faglig godkjenning

Faglig godkjenning betyr at den utenlandske utdanningen blir sammenlignet med et bestemt norsk fag, en grad eller profesjonsutdanning. Hvis du ønsker å komme inn på et lærested i Norge på bakgrunn av utenlandsk utdanning, vil lærestedet i Norge foreta en faglig godkjenning av din utenlandske utdanning. I enkelte yrker er det krav til en fagspesifikk grad med tilhørende tittel og da kan faglig godkjenning også være nødvendig.

Les mer om faglig godkjenning på NOKUT sine hjemmesider.

Generell godkjenning

Dersom du søker på et ikke-regulert yrke, kan du få en generell godkjenning av NOKUT. Denne godkjenningen sier ikke noe om det faglige innholdet i din utdanning, men vil kun si noe om omfang og nivå.

Har du spørsmål?
Kontakt oss!
Kontakt