Jobbmuligheter etter studier i utlandet

Jobbmuligheter etter studier i utlandet
Etter at du har fullført utenlandsstudiene vil du oppdage at du har utviklet deg både personlig og profesjonelt. Du vil bli mer selvstendig og få en unik innsikt i og kunnskap om språket og kulturen i det landet du har studert i.

Mange utenlandske læresteder har nære relasjoner til næringslivet og dette vil du kunne dra fordel av etter endt utdanning.

Hvordan viser du din internasjonale kompetanse?

Noen arbeidsgivere ser etter internasjonal kompetanse i en ansettelsesprosess, men de vet ikke alltid hva denne kompetansen går ut på. Det er dermed viktig at du er i stand til å forklare med ord hva din internasjonale kompetanse innebærer.

Eksempel

"Jeg er blitt mer ansvarsfull, moden og bedre på å møte nye mennesker fra ulike land. Jeg har utviklet en bedre forståelse av den amerikanske kulturen, fordi jeg har fullført fag i amerikansk kultur og politikk, samtidig som jeg har levd i denne kulturen selv.

Jeg har forbedret min akademiske engelsk, og jeg vil dermed ikke ha noen problemer med engelsk som arbeidsspråk.

Ved å studere i utlandet er jeg blitt mer bevisst på mine egne styrker og svakheter og hvordan jeg reagerer i stressende situasjoner. Jeg har lært hvordan man tilpasser seg et nytt land, nye personer, en ny kultur og akademisk".

Kontakt