Støtte fra Lånekassen til studier i utlandet

Støtte fra Lånekassen til studier i utlandet
Hvor mye du får i lån og stipend av Lånekassen avhenger av hva du skal studere, på hvilket nivå du skal studere og hvor du skal studere. Merk at personlige forhold kan spille inn på utbetaling fra Lånekassen.

Lånekassen deler støtten til utdanning i utlandet i tre deler; basisstøtte, støtte til skolepenger og støtte til reiser. Her finner du mer informasjon om hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen til studier i utlandet.

Basisstøtte

Basisstøtten skal være med å dekke bo- og levekostnader.

Skoleåret 2017/2018 kan du få 111 657 kroner per år. Beløpet blir tildelt som lån. Opp til 40% av beløpet blir gjort om til stipend når eksamen er bestått.

Skolepengestøtte

I tillegg til basisstøtte kan du få støtte til skolepenger. Du kan få maksimalt 129 062 kroner per år til studier utenfor Norden. Om universitetet du skal studere på står på Lånekasssen sin tilleggsstipendliste, kan du få opptil 69 785 kroner i tilleggsstipend per år.

Skolepengestøtten blir gitt som lån først og deler av lånet kan bli omgjort til stipend når du består eksamen.

Det er også mulig å søke om skolepengelån på inntil 100 000 kr per år.

Reisestøtte

Reisestøtte avhenger av hvor du skal studere. 35% blir gitt som stipend og 65% blir gitt som lån.

Du kan få følgende i reisestøtte per år:

Australia og New Zealand:
26 332 kr
 
Nord- og Mellom Amerika:
18 048 kr
 
Asia:
16 608 kr

Europa:
4 840 kr

På Lånekassens hjemmesider kan du regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån til studier i utlandet. Vær klar over at resultatet kan avvike på bakgrunn av personlige forhold.

Klikk her for å bruke Lånekassens støttekalkulator

 

Har du spørsmål rundt finansiering av studier i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt