Private stipender til studier i utlandet

Private stipender og legater for studier i utlandet
Det er en rekke private stipender og legater som du kan søke på for å hjelpe deg finansiere dine utenlandsstudier.

Begynn å lete etter stipender og legater tidlig

Det finnes stipender og legater både med brede og smalere målgrupper. Hvis du finner et stipend med en liten målgruppe som stemmer overens med din profil, vil du ha større mulighet til å få stipendet. Noen stipender har kun søknadsfrist en eller to ganger i året. Få en oversikt over stipender du kan søke på så tidlig som mulig.

Lag en søknadsmal og husk å tilpasse den hver gang

Hvis du søker på flere stipender, kan du skrive en søknadsmal, men husk å juster søknadsteksten til det stipendet du søker på. Ulike stipender har ulike formål og du bør også alltid forklare hvorfor akkurat du passer til dette formålet.

Hvordan finner jeg legater jeg kan søke på?

Du finner en oversikt over tilgjengelige stipender i Legathåndboken.

Selv om du søker på private stipender, bør du ikke belage deg på å finansiere hele studiet på bakgrunn av disse.

Stipend fra KILROY Foundation

KILROY Foundation er en ideell organisasjon som ble etablert i 2013 med formål om å forbedre utdanningsmulighetene for mennesker over hele verden. Dette forsøker organisasjonen å oppnå gjennom bistandsprosjekter i utlandet, samt gjennom å dele ut stipender til studenter i de nordiske landene, samt Belgia og Nederland. 

KILROY Foundation deler ut stipend til unge mennesker som ønsker å:

Les mer om KILROY Foundation og søk om stipend her!

 

Har du spørsmål om finansiering av studier i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt