Studere i utlandet: På studiestedet

Du har ankommet studiestedet, men hva nå? Du vil mest sannsynlig ha en rekke forventninger til studieoppholdet ditt i utlandet.

Det er veldig bra å glede seg stort, men det er samtidig viktig å ha realistiske forventninger. Hverdagslivet er også en del av utenlandsstudiene og slik som hjemme vil det også være ting som er mindre gøy. Studier i utlandet vil både gi deg opp- og nedturer, slik som hjemme.

Det er også naturlig å savne det du har hjemme. Du vil mest sannsynlig savne både venner, familie og omgivelser hjemmefra i mer eller mindre grad.

Enkelte ganger kan du oppleve å bli frustrert over at praktiske gjøremål er annerledes enn hjemme og det kan være utfordrende å orientere seg i nye omgivelser. Hvordan man skal bruke biblioteket, finne en minibank og opprette bankkonto i utlandet er ikke alltid like lett som man er vant til i Norge. Både små og store ting kan virke forvirrende i begynnelsen. Det er vanlig med en form for "kultursjokk", når du kommer til en ny kultur. Da er det viktig å huske på at nye erfaringer er en av grunnene til at du valgte å studere i utlandet i utgangspunktet. "Kultursjokket" vil også avta etter hvert som du blir kjent med kulturen og tilpasser deg omgivelsene.

Orientation

Universitetene arrangerer orientation før offisiell studiestart, og disse er som regel obligatorisk å være med på. Dette er en strålende mulighet til å bli kjent med andre studenter, og du får masse viktig informasjon om studiestedet.

International Office

Hvis du er frustrert og har mange spørsmål, kan du alltids kontakte Internasjonalt kontor på lærestedet. De er der for internasjonale studenter og vil hjelpe deg. Mange kvier seg for å spørre om hjelp, men vi anbefaler å bruke de tjenestene som finnes så tidlig som mulig for å unngå unødvendig frustrasjon. Det er også bare å ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

ANSA

ANSA har som formål å ivareta utenlandsstudentens interesser og velferdsbehov før, under og etter utenlandsstudiene. Du kan kontakte ANSA rådgivere om du trenger bistand i forhold til problemer i studielandet eller informasjon om forhold og instanser i Norge. ANSA har også egne landsstyrer i studielandene som arrangerer sosiale og faglige aktiviteter, for eksempel velkomsttreff for nye studenter og 17. mai feiring. ANSA har en beredskapsplan for kriser i utlandet og vil ha en koordinerende rolle ved større krisesituasjoner i utlandet.

Sjømannskirken

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon og fungerer som et møtested for nordmenn i utlandet. De har kompetanse på kriseberedskap og rådgivning og jobber i over 80 land.

Academic Services

Lærestedene tilbyr ofte flere tjenester som du kan benytte deg av for å lykkes som student. De kan for eksempel arrangere ulike workshops i blant annet essayskriving og presentasjonsteknikk. Noen universiteter tilbyr også tjenester der man kan tilbakemeldinger på oppgavene man bearbeider. 

Helse- og velferdstilbud

Lærestedene har et helse- og velferdstilbud som du kan benytte deg av. Det kan blant annet inkludere lege, rådgivere, barnehage, treningssenter, klubber, idrettslag, sosiale aktiviteter og tjenester for studenter som har behov for tilrettelagt undervisning.

Karrieresenter

Lærestedene har som regel et karrieresenter der du kan få råd og hjelp til å finne en deltidsjobb om du har lov til å jobbe i studielandet.

I tillegg kan du få veiledning til å finne ut av dine karriereinteresser og muligheter. Slik kan du skreddersy din studietid for din drømmejobb. Karrieresentrene arrangerer ofte workshops og kurs og gir også privat veiledning.

Hold kontakt med venner og familie

Det tar tid å etablere nye vennskap og i begynnelsen kan kontakten med venner og familie være til støtte. De hjemme ønsker også å vite hvordan du har det i utlandet og om det skulle skje noe spesielt i ditt studieland, er det viktig å kontakte venner og familie med en gang for å gi beskjed om at alt er OK. Som regel føles avstandene i utlandet mye mindre ut fra Norge enn hos deg. Norske medier gir også kun en versjon av det som skjer, og det er dermed viktig å kontakte de hjemme og forklare hvordan du opplever situasjonen.  

Skriv dagbok

Å skrive dagbok kan være en god måte å ta vare på de erfaringene man gjør seg i utlandet. Etter hvert kan det også være svært interessant å lese det man skrev i begynnelsen av studieoppholdet.

Har du spørsmål om studier i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt