Testoversikt

Til enkelte studier og universiteter kan det kreves at du gjennomfører en språktest og/eller en annen opptaksprøve.
Til enkelte studier og universiteter kan det kreves at du gjennomfører en språktest og/eller en annen opptaksprøve.

Språktest: IELTS og TOEFL

IELTS og TOEFL viser du dine engelskkunnskaper. Testen vurderer din evne til å lytte, lese, skrive og prate engelsk.

De fleste av KILROY samarbeidsuniversiteter godkjenner både IELTS og TOEFL, men vi anbefaler at du kontakter en av studieveilederne før du melder deg opp til en test

Du kan sende inn søknad først og så ettersende testresultatet.

Poengkravene varierer fra studium til studium og universitet til universitet. Eksakte poengkrav vil du finne på universitetets hjemmesider eller på ditt betingede opptaksbrev ("conditional offer"), dersom du har fått dette allerede.

Vi anbefaler at du forbereder deg godt før testdagen. Det finnes en rekke øvingsmaterialer på nett som du kan benytte deg av i forberedelsene.

Vi anbefaler deg å forberede deg godt.

Sjekkliste før du tar språktest:

  1. Må jeg ta språktest?
  2. Når og hvor kan jeg ta språktest?
  3. Hva er poengkravene?
  4. Når får jeg testresultatet?

Akademisk tester (GMAT + GRE test)


Noen universiteter, spesielt i USA, krever at du tar en test for å vise ditt akademiske nivå før du kan bli tatt opp til et master eller PhD-program. På GMAT og GRE viser ditt akademiske nivå. Ta kontakt med KILROY om du er usikker på om du trenger å ta en av disse testene, og hvilken du skal melde deg opp til.

 

Har du spørsmål om språktester?
Kontakt oss!
Kontakt