Årsstudium i utlandet?

Vil du ta et årsstudium i utlandet?
Drømmer du om å studere i utlandet i et semester eller to? På flere av lærestedene vi samarbeider med har du muligheten til å ta 1-2 semestre (study abroad) med frie emner. Det gir deg mulighet til å sette sammen ditt eget årsstudium med fag fra flere ulike fagområder.

Årsstudium finnes ikke i utlandet på samme måte som i Norge, men som study abroad-student kan du lage ditt eget årsstudium. Du velger fritt blant ulike fag og kan derfor bygge opp dit helt eget årsstudium. Dette er en perfekt mulighet for deg som er nysgjerrig på ulike fagområder og som har lyst til å prøve dem ut før du binder deg til en hel grad. En annen fordel med å reise på en study abroad-avtale er at skolepengene gjerne er lavere enn på en full grad.

Ettersom det ikke riktig finnes noe som heter årsstudium i utlandet, brukes det litt forskjellige begreper til å beskrive det man typisk ser for seg på når man snakker om årsstudium i utlandet. På våre nettsider bruker vi både begrepet "study abroad" og "delstudier i utlandet".

Hvem kan dra på study abroad?

Du kan dra på study abroad rett etter videregående, som en del av en bachelor- eller mastergrad, eller mellom studiene. Alle lærestedene vi samarbeider med blir støttet av Lånekassen, såfremt du ikke tar førsteårsfag i USA eller Japan.

Dersom du ikke har noe høyere utdanning fra før, må du velge førsteårsfag som ikke har krav til forhåndskunnskaper (prerequisites). Vi kan hjelpe deg med å finne relevante læresteder og fag som passer med dine interesser. Alt du behøver å gjøre er å skrive noen ord om hva du er interessert i og hvor i verden du kunne tenke deg å studere. Studieveiledningen vi tilbyr er gratis.

 

Har du lyst til å studere i utlandet?
Send oss en e-post!
Kontakt