Engelskkurs i utlandet

engelskkurs og TEFL med KILROY
Forskning har vist at de som har viderekommen kunnskap om det engelske språk har høyere sannsynlighet for en suksessfull karriere. Dessuten har forskningen også vist at gode engelskkunnskaper kan bidra til bedre betalte jobber, mer fleksibilitet med hensyn til arbeidsmarkedet, samt sosial suksess.

Selv om du kanskje ikke alltid tenker på det, så er gode engelskkunnskaper noe som vil kunne bety mye for både din karriere og sosiale suksess. Dersom du øker ditt vokabular og forbedrer din grammatikk og uttale, har forskning vist at andre mennesker vil anse deg som både mer intelligent og kunnskapsrik. Som en konsekvens av dette, vil gode engelskkunnskaper derfor kunne gi deg bedre sjanser på et stadig mer konkurransepreget arbeidsmarked.

Det er flere måter å forbedre engelskkunnskapene på:

Engelsk språkkurs i utlandet

Engelsk språkkurs i utlandet
Du kan ta engelsk språkkurs ved flere av våre samarbeidsuniversiteter i Australia USA, og England.
Les mer

 

Online TEFL serfitikat

Online TEFL serfitikat
Et TEFL sertifikat gir deg muligheten til å undervise i engelsk som fremmedspråk, men kan også brukes som et bevis på høyt nivå av engelskkunnskaper.
Les mer

 

Har du spørsmål om engelskkurs eller TEFL?
Send oss en e-post!

 

Kontakt