Master i utlandet

Ta en master i utlandet med KILROY
Det er blitt veldig vanlig å fortsette utdanningen ved å ta en mastergrad etter å ha fullført en bachelorgrad. Ved å ta en master i utlandet, vil du ha med deg det lille ekstra flere arbeidsgivere leter etter, både i Norge og internasjonalt.

Hvor kan jeg studere en mastergrad i utlandet?

Det finnes mange gode og anerkjente universiteter i verden som tilbyr ulike typer mastergrader med stor variasjon i undervisningsopplegg, innhold og varighet. Listen under viser våre smarbeidsuniveristeter som tilbyr anerkjente og populære masterprogram: 

Studere Master i Australia:

Studere Master i Canada:

Studere Master i England

Studere Master i Japan

Studere Master i Kina

Studere Master på New Zealand

Studere Master i Singapore

Studere Master i USA

Studere Master i Vietnam

Hvorfor skal jeg ta min mastergrad i utlandet?

Det er veldig mange gode grunner til hvorfor det er lurt å ta sin mastergrad i utlandet: 

  • Du kommer ut av din 'comfort zone'
  • Du bor, lever og befinner deg i et annet land i lengere tid og du kommer derfor i dybden av landet, byen og kulturen du bor i. 
  • Du vil ha opplevelser du ikke ville fått om du ble værende i Norge
  • Du blir bedre i et annet språk
  • Du får internasjonale kompetenser som vil gjøre det attraktiv på arbeidsmarkedet når du skal søke jobber.
  • Du får utvidet din horisont
  • Du får internasjonale venner og bekjentskaper, som kanskje vil vare for resten av livet.
  • I mange land kan du søke på en studiejobb ved siden av studiene, og du vil derfor også ha muligheten til å få internasjonal arbeidserfaring.
  • Det finnes mange stipender for studenter som skal ta en mastergrad i utlandet som vil kunne gjøre studenttilværelsen i utlandet enda bedre! 

Opptak på master i utlandet

For å komme inn på en master i utlandet er man som regel mer fleksibel enn i Norge. Det finnes flere masterstudier, der kravet kun er bestått bachelorgrad. Dette er dermed en flott mulighet til å spesialisere seg i et annet fagområde enn det man har studert tidligere. Det finnes også masterstudier som er mer spesialisert og som krever en bachelorgrad i relevant fagområde. 

Til enkelte masterstudier vil du kunne komme inn uten bachelorgrad, hvis du har mange års relevant arbeidserfaring. Til andre masterstudier kreves det dokumentert arbeidserfaring, i tillegg til fullført bachelorgrad. 

Du må også fylle lærestedets krav til engelske språkkunnskaper. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Personlig utbytte og jobbmuligheter

Et masterstudium i utlandet har vanligvis en høy grad av spesialisering med et yrkesrettet fokus. Ofte har universitetene nær kontakt med næringslivet. Det kreves høy grad av selvstendighet, noe som blant annet skal demonstreres gjennom en avsluttende masteroppgave (thesis/dissertation). Du trenes i kritisk tenkning og får erfaring i å presentere arbeidet ditt ovenfor andre. Du modnes både faglig og personlig og får uvurderlige erfaringer fra studielandet. Sammen vil dette gjøre deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet etter endt studium.

Les mer:

Vurderer du å ta en master i utlandet?
Kontakt oss for mer info
Kontakt