Study Abroad (delstudier i utlandet)

Study Abroad -  Ta 1 til 2 semestre med delstudier i utlandet
Hvis du drømmer om å ta 1-2 semester på et universitet i utlandet så kan Study Abroad være midt i blinken for deg. Som Study Abroad student velger du selv hvilke fag du vil studere. Det er også mulig å ta et Study Abroad som en del av en pågående grad dersom du allerede tilhører en utdanningsinstitusjon her i Norge.

Hvem kan dra på et Study Abroad?

Det korte svaret er: Alle over 18 år som har fullført videregående kan dra på Study Abroad. Selv om det ikke er et krav lønner deg seg likevel å ha minst 60 studiepoeng fra høyere utdanning i forkant. Dette er fordi flere av skolene (ikke alle!) har det som opptakskrav, men også fordi det vil gjøre det lettere for deg å komme i gang med studiene.

Dersom du allerede tilhører en utdanningsinstitusjon i Norge er det fullt mulig å ta et Study Abroad som en del av din pågående utdanning, og det fungerer som et godt alternativ til deg som ikke ønsker å dra på utveksling til de universitetene som din utdanningsinstitusjon har samarbeidsavtaler med. For mer informasjon om hva som kreves for å få delstudiene godkjent som en del av din pågående utdanning, se her.

Hvis du ikke studerer ved en høgskole eller et universitet i Norge, men har likevel lyst til å studere ett eller to semestre i utlandet, så kan Study Abroad være en god løsning også for deg. Flere av våre samarbeidsuniversiteter tar nemlig imot søkere som ikke er tilknyttet en annen utdanningsinstitusjon eller som ikke har en høyere utdanning. Et Study Abroad kan med andre ord også være et godt alternativ til deg som trenger et friår mellom videregående og høyere utdanning, men som likevel vil gjøre noe nyttig. 

Study Abroad - delstudier i utlandet - KILROY

Velg og kombiner de fagene som interesserer deg.

Hvis du tar 1-2 semestre i utlandet, velger du selv hvilke fag du vil studere. Dermed har du muligheten til å velge nettopp de fagene som interesserer deg og kombinere fag fra forskjellige studieretninger. Du vil også kunne ta fag både på bachelor- og mastergradsnivå, så fremt du fyller eventuelle krav til forkunnskaper og at fagene passer timeplanmessig.

5 gode grunner til å ta et Study Abroad semester

  • Du får verdifulle språk- og kulturkunnskaper
  • Du blir mer selvstendig og flinkere til å takle uforutsette hendelser
  • Du kan velge fag som ikke finnes her, noe som kan styrke den norske graden din
  • Du får et opphold som er kvalitetssikret av lærestedet ditt i Norge
  • Du får et utenlandsopphold på CVen, noe som teller positivt ved jobbsøking

Finansiering av Study Abroad studier

Du kan få støtte fra Lånekassen til å ta et Study Abroad i 1-2 semestre.

Om du ønsker å få fagene godkjent som en del av en grad, må lærestedet ditt forhåndsgodkjenne fagene du skal ta i utlandet. Det er også viktig at du inkluderer denne forhåndsgodkjenningen når du søker om lån og stipend hos Lånekassen.

Du kan også få støtte fra Lånekassen til delstudier i utlandet, selv om du ikke er tilknyttet et annet lærested. Lånekassen krever da at du tar fag på samme nivå som høyere utdanning i Norge (f.eks. støttes ikke førsteårsfag i USA eller Japan), og at du tar fag som tilsvarer 30 studiepoeng per semester.

Godkjenning av Study Abroad som en del av en grad i Norge

Om du ønsker å ta 1-2 semestre i utlandet som en del av en norsk grad, må du først kontakte studieadministrasjon på ditt lærested og høre om mulighetene for å ta deler av studiet i utlandet. For å få fagene du tar i utlandet godkjent som en del en norsk grad, må lærestedet ditt forhåndsgodkjenne fagene du skal ta i utlandet. Du må derfor kontakte lærestedet ditt for mer informasjon om fagkrav og lignende da du må følge deres fagplan.

Har du spørsmål om Study Abroad?
Send oss en e-post!
Kontakt