Ernæring

Studere ernæring i utlandet

Studere ernæring i utlandet

Kunne du tenke deg å studere ernæring i utlandet? Ernæringsstudier passer for deg som har interesse for hvordan kosthold påvirker kropp og helse.

Skal du studere ernæring i utlandet kan du velge mellom å studere «Nutrition» eller «Nutrition and Dietetics». Forskjellen ligger i om du ønsker å jobbe forebyggende eller behandlende. Ønsker du å jobbe med å behandle pasienter bør du velge klinisk ernæring som er et 5-årig studium. Ønsker du å jobbe forebyggende, som for eksempel kostholdsveileder eller ernæringsekspert, kan du studere ernæring både på bachelor- og masternivå. 

Hvilke fag er man typisk innom i løpet av studietiden?

Ernæringsstudier innebærer både praktiske og teoretiske fag alt etter hvilken studieretning du velger. I løpet av studietiden vil du blant annet være innom fag som:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Cellebiologi
 • Biokjemi
 • Ernæringslære

Hva kan jeg jobbe med når jeg er ferdig med studiene?

Studere klinisk ernæringsfysiologi utlandet? - KILROY

Hva du kan jobbe med når du er ferdig med å studere avhenger av hvilken studieretning du velger. Dersom du velger å rette deg inn mot forebyggende ernæring kan du bl.a. få jobb som ernæringsekspert, ernæringskonsulent eller kostholdsveileder. Velger du å studere til å bli klinisk ernæringsfysiolog kan du jobbe på steder som:

 • Sykehus
 • Kommune og fylkeskommune
 • Din egen private praksis
 • Opplysningskontoret for mathelse
 • Matvare og legemiddelindustrien
 • Helseforvaltningen og Helsedirektoratet
 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Hva er fordelene med å studere ernæring i utlandet?

Ved å studere ernæring i utlandet vil du få internasjonal erfaring som vil gjøre det lettere for deg å få jobb i utlandet når du er ferdig med å studere. I tillegg vil du i løpet av studietiden bli kjent med mennesker fra hele verden, noe som vil gi deg et større nettverk og venner for livet.

Trenger man akkreditering/autorisasjon?

Studerer du forebyggende ernæring for å bli ernæringsekspert, kostholdsveileder o.l. behøver du ingen form for autorisasjon for å jobbe i Norge. Skal du derimot jobbe som klinisk ernæringsfysiolog krever det autorisasjon fra Helsedirektoratet ettersom det er en beskyttet tittel. Du kan lese mer om autorisasjon på Helsedirektoratets nettsider

Hvor kan jeg studere ernæring?

Vi samarbeider med en rekke universiteter i utlandet som tilbyr utdanning innenfor både «Nutrition» (forebyggende) og «Nutrition and Dietetics» (klinisk ernæringsfysiolog). Utvid listen under for å se hvilke universiteter du kan velge mellom:

Vil du vite mer om å studere Ernæring i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt