Fysioterapi

Studere fysioterapi i utlandet

Studere fysioterapi i utlandet

Fysioterapi er studiet for deg som vil lære om hvordan kroppen fungerer og hvordan du kan hjelpe mennesker som har smerter og problemer med muskler, bein, ledd og sener.

Å jobbe som fysioterapeut innebærer behandling, rehabilitering og forebyggende arbeid for å bedre pasientenes helse. Du bør derfor ha stor interesse for kropp og bevegelse fra et helseperspektiv. Som praktiserende fysioterapeut er det viktig med faglig kunnskap, praktiske ferdigheter og medmenneskelighet. 

Hvilke fag er man typisk innom i løpet av fysioterapistudiet?

Fysioterapistudiet innebærer både teori og praksis. Du vil derfor typisk være innom fag som:

 • Anatomy
 • Introductory Physical Practice
 • Human Structure and Function
 • Professional Health Practice
 • Pathophysiology
 • Movement Science
 • Communication in Physiotherapy
 • Neuroanatomy
 • Musculoskeletal Science

Hva kan jeg jobbe med når jeg er ferdig med studiene?

Tar du en bachelorgrad i fysioterapi, blir du utdannet fysioterapeut og har mulighet til å jobbe på både offentlige og private klinikker. Du har også mulighet til å få jobb innen:

 • skolehelsetjeneste og sykehjem
 • rehabilitering på sykehus
 • idrett og fysikalske institutter
 • forskning og undervisning

Det finnes dessuten mange muligheter for videreutdanning, du kan for eksempel videreutdanne deg til manuellterapeut.

Hva er fordelen med å studere fysioterapi i utlandet?

Studier i utlandet - Fysioterapi

Fysioterapi er et populært studium og det kan derfor være vanskelig å komme inn i Norge, men det er ikke den eneste grunnen til at du burde søke på fysioterapistudier i utlandet!

Reiser du til utlandet for å studere får du automatisk flere valgmuligheter og kan velge blant universiteter i verdensklasse. Med på kjøpet får du et internasjonalt nettverk og en opplevelse for livet. Hvorfor studere hjemme i Norge når du kan studere i fr. eks. London, Sydney eller Melbourne?

Trenger man autorisasjon?

For å kunne jobbe som fysioterapeut i Norge etter å ha tatt utdannelse i utlandet må man ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Når de skal avgjøre om du får autorisasjon eller ikke, vil de se på graden din og sammenligne den med en tilsvarende utdanning fra Norge. Det er derfor viktig at du velger en utdannelse som er mest mulig lik den norske utdanningen, samt at du får autorisasjon i utdanningslandet. Merk at Helsedirektoratet ikke kan forhåndsgodkjenne utdanninger. Vi kan derfor ikke garantere at din utenlandske fysioterapiutdanning vil gi autorisasjon i Norge.

Med utdanning fra utlandet er det mulig å søke om turnustjeneste i Norge basert på autorisasjonen beskrevet ovenfor. Som utenlandsstudent må du vente ett ekstra år på å få turnus i Norge. Søker du om turnustjeneste innen 1. september samme år som avsluttet fysioterapeututdanning, kan du få turnusplass i august året etter at du er ferdig med studiene. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Hvor kan jeg studere fysioterapi i utlandet?

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike studielandene som tilbyr studier innen fysioterapi. Utvid listen for å se hvilke universiteter du kan velge mellom:

Vil du vite mer om å studere Fysioterapi i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt