Idrett

Studere idrett i utlandet

Studere idrett i utlandet

Når du studerer idrett vil du lære om det biologiske og psykologiske rundt bevegelse og helse. Du vil også lære om idrett i et samfunnsperspektiv, samt skadeforebygging og helseformidling.

Hvilke fag er man typisk innom i løpet av studiet?

Studier innen sport og exercise science varierer noe, men innebærer ofte emner som:

 • Fysiologi
 • Bevegelseslære
 • Anatomi
 • Biokjemi
 • Idrettspsykologi
 • Ernæring
 • Helse og samfunn

Hva kan jeg bli når jeg er ferdig med studiene?

Du har mange muligheter etter endt idrettsstudium. Typiske arbeidersområder kan være:

 • Trener
 • Administrative stillinger i treningsbransjen
 • Veileder innen sport og livsstil
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Folkehelse
 • Lærer

Hva er fordelene med å studere idrett i utlandet?

Ved å studere idrett i utlandet vil du kunne lære om fagområdet i en annen kultur. Både i USA og Australia er fitness og idrett «big business», så du kan lære mye som er verdt å ta med seg hjem til Norge etter endt utdanning.

Trenger man autorisasjon?

Du trenger ikke autorisasjon for å jobbe med idrett her hjemme. Unntaket er hvis du vil jobbe som idrettslærer. Da må du ta en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning som vi anbefaler at du tar her hjemme i Norge. Idrettsstudier gir ikke automatisk mulighet til å jobbe som personlig trener ettersom PT-utdanningen er mer spesifikt og ofte kun varer i et halvt år.

Hvor kan jeg studere idrett i utlandet?

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke land som tilbyr relevante studier innen idrett. Utvid listen for å se hvilke universiteter du kan velge mellom:

Vil du vite mer om å studere Idrett i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt