Manuellterapi

Studer manuellterapi i utlandet

Studere manuellterapi i utlandet

Manuellterapi er en videreutdanning på masternivå for fysioterapeuter, med spesialisering i muskel- og skjelettsystemet. Etter endt utdanning vil arbeidshverdagen kunne bestå i å undersøke, vurdere og behandle muskel- og skjelettplager hos pasienter.

Hvilke fag/ emner er man typisk innom i løpet av dette studiet?

Typiske fag innen manuellterapi-utdanningen er fag som bygger videre på fysioterapi studier. Eksempelvis:

 • Forskningsmetode
 • Avansert anatomi, patologi, fysioterapi for skjelett og muskler
 • Ulike typer klinisk praksis, case studier og prosjektarbeid
 • Treningsteori og metodikk
 • Avansert smertelindring
 • Etikk og metode

Hva kan jeg bli? / Hvor kan jeg jobbe?

Som manuellterapeut kan du jobbe både i Norge og i utlandet. Du vil få kompetanse og autorisasjon til å behandle pasienter på statens regning uten henvisning fra lege, til å sykemelde, henvise til spesialist, MR/Røntgen og fysioterapeut, og du vil kunne skille sykdommer i muskler og skjelett fra andre sykdommer med lignende symptomer.

Spesialiser deg til manuellterapeut med studier i utlandet

Typiske arbeidsområder og arbeidsplasser er gjerne:

 • Egen klinikk
 • På sykehus
 • I kommunehelsetjenesten
 • I støtteapparatet til idrettslandslag
 • Innenfor forskning
 • Innenfor faglig og administrativt arbeid innenfor helsevesen

Hva er fordelene med å studere manuellterapi i utlandet?

Det er kun ett lærested i Norge som tilbyr manuellterapi. Her er det stor konkurranse om de få plassene og det er kun oppstart hvert andre år. Derfor er det en stor fordel å kunne dra utenlands for å studere manuellterapi. Ikke bare kan det være enklere å få opptak da det er mange flere studieplasser, men du vil lære av ledende forskere og manuellterapeuter ved institusjoner med lang tradisjon innenfor manuellterapi i moderne omgivelser.

Trenger man akkreditering/autorisasjon?

Alle som tar manuellterapiutdanning utenfor Norge må etter endt utdanning søke om godkjenning av sin utdanning for å få rett til å heve takst A8-manuellterapi. Utenlandsk manuellterapiutdanning godkjennes av Helsedirektoratet.

For å bli manuellterapeut i henhold til forskrift må du i tillegg til A8-kompetanse ha gjennomført kurs i:

 • differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser 
 • radiologi 
 • trygdefaglige emner.

Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av utdannelsen. Les mer om dette på Norsk Manuellterapeutforening sine hjemmesider og sett deg godt inn i prosessen.

Hvor kan jeg studere manuellterapi?

Blant våre samarbeidsuniversiteter, kan du studere manuellterapi ved Curtin University i Australia. 

Vil du vite mer om å studere Manuellterapi i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt