Sykepleie

Studere sykepleie i utlandet

Studere sykepleie i utlandet

Sykepleierstudiet passer for deg som er glad i å jobbe med mennesker, og som ønsker å hjelpe pasienter med råd, pleie og omsorg. Sykepleie er et bredt fagområde som omfatter arbeid med alle aldersgrupper i forskjellige livssituasjoner og med ulike sykdommer.

Som sykepleier bør du være selvstendig, kunne ta beslutninger i kritiske situasjoner og ta ansvar. Du må være flink til å sette deg inn i andres situasjon og til å kommunisere med pasienter.

Hvilke fag er man typisk innom i løpet av sykepleierstudiet? 

Studiet innebærer både praktiske og teoretiske fag. Du vil blant annet være innom fag som:

 • Helsefag
 • Biovitenskapelige fag som fysisk patologi
 • Kommunikasjon med pasienter
 • Farmasi
 • Etikk
 • Klinisk arbeid for sykepleiere

Hvor kan jeg få jobb når jeg er ferdig med studiene?

De fleste begynner å jobbe som sykepleiere på private eller offentlige klinikker og sykehus etter at de er ferdigutdannede, men du kan også få jobb innen:

 • Skolehelsetjenesten
 • Ambulansetjenesten
 • Sykehjem eller aldershjem
 • Ledelse og utdanning
 • Helsefagarbeid
 • Omsorgsarbeid

Mange velger også å videreutdanne seg til for eksempel jordmor eller spesialsykepleier etter at de er ferdig med sykepleierutdannelsen. Du kan velge mellom en rekke ulike spesialiseringer. 

Trenger man autorisasjon? 

For å jobbe som sykepleier i Norge etter endt utdannelse i utlandet må man ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å gi autorisasjon, vil de vurdere om din utdanning har jevngodt faglig og praktisk omfang som den norske utdanningen. Det er derfor viktig at du velger en grad som er mest mulig lik den norske når det kommer til antall timer, praksis, faginnhold, lengde og akademisk nivå, samtidig som det er viktig at du får autorisasjon i det landet der du studerer. Den norske sykepleierutdanningen er 3-årig. 

Merk at Helsedirektoratet ikke kan forhåndsgodkjenne utdanninger. Du kan først søke etter endt utdannelse og hver søknad blir vurdert individuelt. Det er derfor ingen (heller ikke KILROY) som kan garantere at en utenlandsk utdanning vil blir godkjent med autorisasjon i Norge. Vi vet derimot at det er vanskeligere for dem som har tatt sykepleierfaget utenfor EU/EØS å få autorisasjon.

Med utdanning fra utlandet er det mulig å søke om turnustjeneste i Norge, basert på autorisasjonen beskrevet ovenfor. I tillegg må man være oppmerksom på at alle sykepleiere utdannet i land utenfor /EUEØS må ta norske kurs i nasjonale fag for å kunne få autorisasjon som sykepleier i Norge. Slike kurs arrangeres av flere høgskoler, deriblant Høgskolen i Oslo og Akershus. Det kan også være krav om ekstra veiledet praksis.

Det er mulig å starte på en sykepleierutdannelse i Norge og reise på utveksling til utlandet i et semester i samarbeid med hjemmeinstitusjonen din. KILROY kan også hjelpe til med dette.

Hvor kan jeg studere sykepleie?

Vi samarbeider med en rekke utenlandske universiteter som tilbyr sykepleierutdanninger. Ønsker du å ta en hel grad i utlandet, kan vi hjelpe deg med å søke på studier i Australia, og hvis du kun vil reise på utveksling (study abroad) kan vi også hjelpe med å søke på universiteter i USA og på New Zealand. Utvid listen under for å se hvilke universiteter du kan velge mellom:

Vil du vite mer om å studere Sykepleie i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt