Arkitektur

Studere arkitektur i utlandet

Studere arkitektur i utlandet

Har du tekniske egenskaper og er kreativ, samt er opptatt av estetikk? Da kan arkitekturstudiet være noe for deg.

Arkitekter tegner og lager eksempelvis boliger, møbler, bygninger, samt infrastruktur i byer og terreng. Studiet handler om å bidra til at våre omgivelser er funksjonelle og pene. Du lærer om hele prosessen fra idé til produkt, og om å ta hensyn til budsjett og lovgivning. Det er en teknisk og kreativ utdanning som gjerne tar 5-6 år å fullføre. Du tar da en bachelorgrad og så en mastergrad, eller et integrert løp. I noen land må du også ha praksis før eller etter mastergraden for å få tittelen som arkitekt.

Hvilke fag er man typisk innom på arkitektstudiet?

Typiske fag/emner kan være:

  • Arkitekturhistorie
  • Struktur og kontruksjonslære
  • IT for designere
  • Urban design
  • Materiallære
  • Arkitektur-prosjektering

Hva kan jeg bli?

Etter endt utdanning som arkitekt kan du eksempelvis jobbe som konsulent i byggebransjen eller i et arkitektfirma. Du kan jobbe i privat og offentlig sektor.

Studer arkitektur i utlandet med KILROY

Hva er fordelene med å studere arkitektur i utlandet?

Det kan være vanskelig å få opptak til arkitekturstudier i Norge. Det kan være lettere å komme inn på arkitektstudier i utlandet. I tillegg vil du ha fordelen av å få nye impulser og inspirasjon når du studere i utlandet.

Trenger jeg godkjenning?

Arkitekt er ikke et lovregulert yrke i Norge, selv om det er det i mange EU-land. Det er fastsatt et minstekrav for utdanningen, og har du fullført den utdanningen som kreves i ett av EU/EØS-landene, kan du utføre yrket i de andre landene også. Du kan lese mer om godkjenning av arkitekturstudiet på ANSA sine sider.

Hvor kan jeg studere arkitektur i utlandet?

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike studielandene som kan være aktuelle for deg. Utvid listen for å se hvilke universiteter du kan velge mellom:

Vil du vite mer om å studere Arkitektur i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt