Landskapsarkitektur

Studere landskapsarkitektur i utlandet

Studere landskapsarkitektur i utlandet

Vil du studere landskapsarkitektur? Som landskapsarkitekt jobber du med å planlegge og utforme utearealer i større landskapsområder og i byer. Eksempler er boligområder, idrettsanlegg eller parker.

Ved å studere landskapsarkitektur vil du få kompetanse innen estetikk, samfunnsfag, form og farge, økologi og bærekraftig arkitektur. Som landskapsarktitekt samarbeider du også ofte med andre yrkesgrupper. En bachelorgrad tar gjerne 3-4 år å fullføre, og en mastergrad tar gjerne 1-2 år å fullføre.

Hvilke fag er man typisk innom på studiet i landskapsarkitektur?

Typiske fag kan være:

  • Landskapsarkitektur
  • Landskapshistorie
  • Arkitektur og landskapskultur
  • Arkitekturdesign 
  • Bæredyktig arkitektur

Hva kan jeg bli?

I offentlig sektor kan du eksempelvis jobbe i ulike sektorer av:

  • Kommuner
  • Fylker
  • Jernbaneverket
  • Statens Vegvesen

I privat sektor kan du eksempelvis jobbe i konsulentfirmaer eller på egne lanskapsarkitektkontorer.

Trenger jeg godkjenning?

Landskapsarkitekt er ikke et lovregulert yrke i Norge. Les om tittelen MNLA på Norske Landskapsarkitekters forening her.

Hvor kan jeg studere landskapsarkitektur i utlandet?

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike studielandene som kan være aktuelle for deg. Utvid listen for å se hvilke universiteter du kan velge mellom:

Vil du vite mer om å studere Landskapsarkitektur i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt