Produktdesign

Studere produktdesign i utlandet

Studere produktdesign i utlandet

Er du kreativ og ønsker å studere noe innenfor design? Har du samtidig et ønske om å skape konkrete produkter og tjenester ved å tenke utenfor den berømte boksen? Da kan produkdesign være studiet for deg!

Når du studerer produktdesign vil du lære å planlegge og gjennomføre en designprosess fra start til slutt med ulike metoder, samtidig som du kommuniserer gjennom design og produkt, og utvikler kreativiteten din.

Hvilke fag er man typisk innom i løpet av dette studiet?

Når man studerer produktdesign tar man gjerne en bachelor i design med fordypning i produktdesign, industridesign eller lignende. Ofte vil man også kunne velge forskjellige valgfag som kan komplementere innholdet i graden man tar. Mange av gradene hos våre samarbeidsuniversiteter kjennetegnes av et fokus på 3D-design og printing, økt bruk av teknologi under hele designprosessen, samt bærekraftig og etisk forsvarlig design og produksjon. Normalt vil man studere fag som:

 • Bærekraftig design
 • Tegning
 • Produksjon
 • Designhistorie og teori
 • Møbeldesign
 • Produktutvikling
 • Bruk av materialer og teknikker
 • Interaktiv design / media design
 • Industriell design
 • Produktdesign
 • 3D-design og printing

Du kan studere produktdesign i utlandet med KILROY

Hva kan jeg bli?

Når du studerer produktdesign blir du utdannet til å jobbe med ulike typer design og prosesser innenfor ulike bransjer. Dine fagvalg, de arbeidserfaringene du får i løpet av studiet og ønsker og ambisjoner påvirker hva du kan bruke studiet til etter endt utdanning. Eksempler på yrker er: 

 • Produktutvikler
 • Produktdesigner
 • Forsker
 • Lærer
 • Konsulent
 • Møbeldesigner
 • Industridesigner
 • Interaktiv designer

Hva er fordelene med å studere produktdesign i utlandet?

Flere av våre samarbeidsuniversiteter gir deg muligheten til å få relevant arbeidserfaring i løpet av studiene gjennom ulike prosjekter, internships, arbeidsutplasseringer og lignende. Du stiller vanligvis sterkere på arbeidsmarkedet dersom du kan vise til relevant arbeidserfaring. 

Hvor kan jeg studere produktdesign?

Flere av våre samarbeidsuniversiteter tilbyr studier innen produktdesign. Utvid listen under for å se hvor du kan studere:

Vil du vite mer om å studere Produktdesign i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt