Kriminologi

Studere kriminologi i utlandet

Studere kriminologi i utlandet

Studerer du kriminologi i utlandet vil du få et innblikk i kriminalitet og dens rolle i samfunnet. Du vil lære om årsaker til kriminalitet og samfunnets måte å håndtere det på gjennom rettssystemet.

En bachelorgrad i kriminologi tar normalt 3-4 år å fullføre, avhengig av hvor du studerer. Du har også muligheten til å kun ta 1-2 semestre (study abroad) med kriminologi på et utenlandsk universitet. Kriminologi et spennende tverrfaglig studium som gjerne inkluderer elementer av psykologi, sosiologi, jus, filosofi, historie og kulturstudier.

Typiske fag kan være:

 • Criminal Law and Justice
 • Explaining Crime
 • Sex, Human Rights and Justice
 • Forensic Sociology
 • Crime, Politics and the Media
 • Prison and Punishment
 • Young People, Risk and Harm
 • Borders, Crime and Security
 • Psychology and Law

Hva kan jeg bli?

Dersom du tar en bachelorgrad i kriminologi, blir du kriminolog. Kriminologer ser gjerne på de store linjene, og søker å redusere kriminalitet ved å forstå kriminalitet bedre. Hva du jobber med, avhenger av arbeidsplassen. Du kan for eksempel få jobb i en kommune der du har som oppgave å redusere den lokale ungdomskriminaliteten. 

Her er noen andre eksempler: 

 • Forskning
 • Sosialsektoren
 • Kriminalomsorgen
 • Offentlig forvaltning
 • Politiet
 • Fengselsvesenet
 • Ideelle organisasjoner
 • Krisesenter
 • Utreder
 • Prosjektleder
 • Rådgiver

Det har vært stadig flere alternativer på arbeidsmarkedet for kriminologistudenter de siste årene, spesielt innenfor de tre siste punktene.

Hva er fordelene med å studere kriminologi i utlandet? 

Ettersom det kun er ett lærested i Norge som tilbyr bachelorgrad i kriminologi, er det høye karakterkrav og det kan være vanskelig å komme inn. I utlandet finnes det derimot flere muligheter og det er lettere å komme inn på gode universiteter.

Trenger jeg godkjenning?

I utgangspunktet behøver du ingen godkjenning for å kunne jobbe som kriminolog i Norge. Vær likevel oppmerksom på at dersom du studerer kriminologi i eksempelvis Australia, vil studiet normalt fokusere på australske forhold. Det vil dermed være opp til din framtidige arbeidsgiver å vurdere relevansen av utdanningen din dersom du søker jobb i Norge.

Hvor kan jeg studere kriminologi i utlandet?

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike studielandene som kan være aktuelle for deg. Utvid listen for å se hvilke universiteter du kan velge mellom:

Vil du vite mer om å studere Kriminologi i utlandet?
Kontakt oss!
Kontakt