Blue Mountains

Blue Mountains er en av Australias beste hotellskoler

Studier på Blue Mountains

Blue Mountains International Hotel Management School tilbyr Bachelor of Business med to ulike spesialiseringer, samt to mastergrader innen international hotel management og global business.

Studier

På Blue Mountains Hotel Management School kan du velge mellom følgende grader:

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Event Management)  
Bachelor of Business (International Event Management)

Det tar 2.5 år å fullføre graden, og det siste semesteret vil du være på skolens campus i Sydney. I det første og det andre studieåret inngår det minimum 600 timer med praksis, som kan gjennomføres på mange ulike hoteller i hele verden.

 

Master of International Hotel Management

Denne varer i to år. I løpet av studiene vil du ha en betalt praksisperiode på 24 uker. BMIHS har avtale om praksisplasser ved flere kjente hotellkjeder.

Master of Global Business Management

Dette er også en 2 årig grad som utvikler studentenes lederevner slik at de er rustet til stillinger i internasjonale selskaper i hele verden. Studiet finner sted i Sydney og avsluttes med 2 terminer i praksis.

Stipend

Blue Mountains tilbyr stipender på 1000-5000 AUD. Ta kontakt med KILROY for mer informasjon.

Høres Blue Mountains spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt