Australia

Studere i Australia

Finansiere studier i Australia

Du må betale studieavgift for å studere i Australia. I tillegg må du dekke bo- og levekostnader og utgifter til flybillett, forsikring og visum. Her finner du informasjon om kostnader og hvordan du skal finansiere studier i Australia.

Studieavgift i Australia

Studieavgiften varierer veldig og er avhengig av hva og hvor du skal studere. Det vil også variere ut fra svingninger i valutakurs. Studieavgiften i Australia begynner på 7700 AUD per semester og oppover. Vanligvis ligger studieavgiften per semester på mellom 8500-13000 AUD.

Bo- og levekostnader i Australia

For å finansiere studier i Australia må du også regne med penger til bo- og levekostnader, dvs. utgifter til bolig, mat, klær, bøker, fornøyelser, reiser, telefon etc. Kostnadene vil selvsagt variere mye etter personlig forbruk og hvor du bor, men regn med 16000-20000 AUD per studieår. Kredittkort er allment akseptert, og vårt råd er å skaffe deg VISA i en gebyrfri bank, før du reiser. Det vil også være praktisk og lønnsomt å opprette en lokal bankkonto i tillegg.

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend fra Lånekassen til å finansiere studier i Australia.

Stipender til studier i Australia

Det finnes flere stipend for studier i utlandet. Du kan søke på universitetsstipender eller private stipender.

Jobb ved siden av studiene i Australia

Når du får innvilget studentvisum får du automatisk lov til å jobbe opptil 20 timer i uken gjennom semesteret og fulltid i ferier. Du må skaffe deg et Tax File Number som du får via Australian Tax Office. Internasjonalt kontor ved skolen vil hjelpe deg med dette. 

Les mer om finansiering av studier i utlandet.

Høres Australia spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt