Australia

Det er gøy å studere i Australia!

Utdanning i Australia

I Australia finnes det 39 universiteter. KILROY samarbeider med 15 læresteder i Australia og hjelper deg gratis med å søke på disse.

Hvilke universiteter kan jeg studere på i Australia?

KILROY tilbyr studier i Australia på følgende universiteter:

Utdanningssystemet i Australia

Utdanning i Australia er delt inn i to nivåer: undergraduate (bachelorgrad) og postgraduate (mastergrad, graduate diploma/certificate og doktorgrader). En bachelorgrad tar som regel tre år og en mastergrad fra ett til to år. Dersom du ønsker å ta et fjerde år med fordypning etter endt bachelorgrad, tilbyr mange universitet en "honours degree" innen ditt fagfelt. Du har også muligheten til å ta et graduate diploma/certificate etter fullført bachelorgrad. Disse kan som regel inngå i en mastergrad. Du kan også ta delstudier (1-2 semestre study abroad).

Akademisk kalender i Australia

De fleste australske universitetene har toterminsystemer, noen har treterminsystem og fireterminsystem. I tillegg har du mange steder muligheten til å ta sommerkurs. Semestrene går normalt fra februar/mars - juni og juli/august - november. Australske universiteter har rullerende opptak, som i prinsippet betyr at det ikke vil eksistere noen søknadsfrister. Av hensyn til det praktiske anbefaler vi likevel at de som vurderer utdanning i Australia søker innen 15. november for studiestart i februar og 15. april for studiestart i juli.

Utvid listen under for å lese mer om hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike universitetene:

Høres Australia spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt