Canada

Forelesning ved Thompson University i Canada

Utdanning i Canada

I Canada finnes det over 90 universiteter og KILROY formidler studier på Carleton University, Trent University og Thompson Rivers University.

Hvilke universiteter kan jeg studere på i Canada?

KILROY tilbyr studier i Canada på følgende universiteter:

Utdanningssystemet i Canada

Utdanning i Canada er delt inn i to nivåer: undergraduate (bachelorgrad) og postgraduate (mastergrad, diploma og doktorgrader). En bachelorgrad i Canada tar normalt 3-4 år å fullføre. Du kan også begynne din utdanning i Canada på et av landets Community College. Her kan du ta en 2-årig grad (Associate degree) og deretter fortsette på et universitet for å fullføre en bachelorgrad. Et Community College har ofte lavere terminkostnader enn universitetene. I Canada kan man også Co-operative education, der man i løpet av studietiden også har praksis. Hvis man velger en Co-operative education må man også ha arbeidstillatelse i tillegg til studentvisum. Du kan også ta delstudier (1-2 semestre study abroad).

Akademisk kalender

Semestrene starter i august/september og slutter i mai påfølgende år, med ferie over jul og nyttår.  Vanligvis må du studere fire parallelle fag per semester for å regnes som heltidsstudent. De fleste utdanningene begynner i august/september og januar/februar. Om du er interessert i å dra på Study Abroad i 1-2 semester, kan du begynne utdannelsen din i valgfritt semester. 

Utvid listen under for å lese mer om hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike universitetene:

Høres Canada spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt