Emirates Academy

Søk på Emirates Academy

Søk på Emirates Academy

KILROY hjelper deg GRATIS med å søke på Emirates Academy i Dubai!

Hvordan søker jeg på Emirates Academy?

Emirates Academy har løpende opptak, så vi anbefaler at man søker tidlig for å sikre seg en plass. KILROY er Emirates Academy's offisielle representant i Norge, så om universitetet har fanget din interesse kan du ta kontakte oss, så hjelper vi deg gratis med søknadsskjema, svarer på spørsmål og gir deg alr du trenger av praktisk informasjon.

Bachelor of Business Administration (Honours) in International Hospitality Management

Søknad: Du begynner med å sende søknaden din til KILROY. Den må inkludere følgende:

 • Søknadsskjema
 • Attesterte kopier av vitnemål og evt. karakterutskrifter  
 • Språktestresultat (kan ettersendes)
 • Referanseskjema
 • Helseskjema (medical information form) 
 • Motivasjonsbrev (300-500 ord)
 • Kopier av akademiske tildelinger (om tilgjengelig)
 • Kopier av arbeidsattester (om tilgjengelig)
 • Fargekopi av pass
 • Passfoto i farger
 • Kvittering på betalt søknadsavgift på AED 500 

NB! Skolepapirer må attesteres spesielt. Ta kontakt med KILROY for mer informasjon. 

Etter at dokumenter er sendt inn, vil Emirates Academy vurdere søknaden og kontakte deg for et telefonintervju. Basert på søknaden og intervjuet, vil Emirates Academy gjøre en endelig vurdering og du vil få beskjed innen en uke etter intervjuet om du har fått tilbud om plass eller ikke.

Hvis du ønsker å søke om overføring til Emirates, må du også legge ved detaljerte fagbeskrivelser på engelsk. Du må i tillegg betale en ekstra avgift på AED 1500.

Study Abroad / delstudier 1-2 semestre

Du sender først søknaden til KILROY. Søknaden må inkludere følgende:

 • Søknadsskjema for study abroad
 • Attesterte kopier av karakterutskrifter fra høyere utdanning 
 • Språktestresultat (kan ettersendes)
 • Referanseskjema
 • Hellseskjema (medical information form) 
 • Motivasjonsbrev (300-500 ord)
 • CV
 • Indikasjon på ønsker for evt. praksis, ønsket hotell for eksempel (om du har tenkt å ha praksis)
 • Kopier av karakterutkskrifter fra annen utdanning (om tilgjengelig)
 • Kopier av arbeidsattester (om tilgjengelig)
 • Fargekopi av pass
 • Passfoto i farger
 • Kvittering på betalt søknadsavgift på USD 500 

Etter at dokumenter er sendt inn, vil Emirates Academy vurdere søknaden og kontakte deg for et telefonintervju. Basert på søknaden og intervjuet, vil Emirates Academy gjøre en endelig vurdering og du vil få beskjed innen en uke etter intervjuet om du har fått tilbud om plass eller ikke.

Master of Business Administration in International Hospitality Management

Du sender først søknaden til KILROY. Søknaden må inkludere følgende:

 • Søknadsskjema
 • CV
 • Attesterte kopier av vitnemål og evt. karakterutskrifter  
 • Språktestresultat (kan ettersendes)
 • 3 x referanseskjema (en bør være fra students nåværende lærer)
 • Hellseskjema (medical information form) 
 • Motivasjonsbrev (300-500 ord)
 • Kopier av akademiske tildelinger (om tilgjengelig)
 • Kopier av arbeidsattester (om tilgjengelig)
 • Fargekopi av pass
 • Passfoto i farger
 • Kvittering på betalt søknadsavgift på AED 500 

Etter at dokumenter er sendt inn, vil Emirates Academy vurdere søknaden og kontakte deg for et telefonintervju. Basert på søknaden og intervjuet, vil Emirates Academy gjøre en endelig vurdering og du vil få beskjed innen en uke etter intervjuet om du har fått tilbud om plass eller ikke.

Opptakskrav

Studenter blir vurdert ut fra: Akademisk nivå og karaktersnitt samt fagkombinasjon, engelskkunnskaper, motivasjon og erfaring.

Engelskferdigheter bachelorgrad
Emirates Academy krever at du tar en språktest med følgende score: 

TOEFL:
Internet based test: Total score på 80 og score på minimum 20 i alle underkategorier 
Paper based test: Total score 550 og minst 5.0 på Writing
IELTS: Total score på 6 

Engelskferdigheter mastergrad
Emirates Academy krever at du tar en språktest med følgende score: 

TOEFL:
Internet based test: Total score på 100 og score på minimum 25 i alle underkategorier 
Paper based test: Total score 600 og minst 5.0 på Writing
IELTS: Total score på 7

Søknadsfrist

Du kan begynne studier på Emirates Academy i januar, april eller september.

Søknadsfrister:

 • Januar inntak: 30. november 
 • April inntak: 28. februar
 • September inntak: 30. august

Emirates Academy tilbyr et stipend på 25% av skolepenger til studenter fra Norge (PDF).

Søknadsskjema

Ta kontakt med KILROY, så hjelper vi deg gratis med å søke.

Høres Emirates Academy spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt