University of the West of England

Hovedcampuset til UWE Bristol ligger i Frenchay
 

Studere på University of the West of England

University of the West of England (UWE) er ett av de største og mest populære universitetene i Storbritannia. Universitetet tilbyr mer enn 600 programmer på både bachelor- og masternivå.

Studieprogram

Noen av de mest populære fagområdene på UWE er business, jus, ingeniørfag, finans og naturfag.

Akademisk omdømme

The Complete University Guide ranket UWE som nummer 58 av universitetene i Storbritannia. I den nasjonale studentundersøkelsen (National Student Survey) fra 2010, fikk UWE gode tilbakemeldinger på undervisningen. De fleste programmene er akkreditert av relevante yrkesorganisasjoner som sikrer at studentene går ut med kvalifikasjoner som gjør studentene attraktive og klare for arbeidslivet.

Hvorfor studere på University of the West of England?

UWE Bristol har fokus på strategisk samarbeid med globale selskaper som Hewlett-Packard, Airbus, Jaguar, PwC og Rolls Royce. Dette betyr at universitetet kan tilby verdifull arbeidspraksis til studentene sine. De tette båndene til arbeidslivet gjør også at forskningen på universitetet har en direkte invirkning på menneskers liv.

UWE Bristol er en av de raskest voksende forskningsinstitusjonene i Storbritannia, der over en tredel av forskningen blir regnet som å være verdensledende og at den utmerker seg internasjonalt.

Fakta

Antall studenter: 27 000
Antall internasjonale studenter: 3500
Akademisk kalender: Studiestart i september og januar
Nivå- og studieavgifter:
Study abroad fra 5625 GBP per semester (2016)
Bachelorgrad fra 12 500 GBP per år (2018)
Mastergrad fra 12 500 GBP per år (2018)

 

Universitetets hjemmeside: University of the West of England

Ta kontakt med oss, dersom du har spørsmål eller vil søke. KILROY hjelper deg gratis med å søke og gir deg veiledning underveis.

Høres University of the West of England spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt