England

Studer i England - Se KILROYs oversikt over studier i England

Utdanning i England

Undervisningen i England er delt inn i to nivåer, undergraduate (bachelorgrader) og postgraduate (mastergrader og doktorgrader). KILROY samarbeider med 4 forskjellige universiteter i England.

Hvilke universiteter kan jeg studere på i England?

KILROY tilbyr studier i England på følgende universiteter:

Utdanningssystemet i England

En bachelorgrad tar som regel tre år. En Honours Degree er en bachelorgrad på et særlig høyt akademisk nivå som gjerne også tar lengre tid. En master tar som regel ett år og tilbys i de to variantene Taught Masters (basert på undervisning samt en avsluttende oppgave) og Research Masters (nesten utelukkende selvstudium med veileder). Enkelte læresteder tilbyr dessuten ulike
postgraduate diplomas/certificates som et alternativ til det ordinære masterstudiet. Du kan også ta delstudier av et halvt til ett års varighet som del av en norsk grad.

Akademisk kalender

Terminene løper fra september - desember og januar/februar - mai. Hovedinntaket er i september, noen fagretninger har også oppstart i januar/februar. Skolene har rullerende opptak, som i prinsippet betyr at det ikke vil eksistere noen søknadsfrister. Av hensyn til alt det praktiske som skal ordnes i forbindelse med et utenlandsopphold anbefaler vi likevel at du søker innen 15. november for start i februar og 15. juni for start i september.

Utvid listen under for å lese mer om hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike universitetene:

Høres England spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt