Kina

Studer i Kina med KILROY

Utdanning i Kina

Avhengig av hvilke av våre samarbeidsuniversiteter du ønsker å studere på, kan du velge å ta en bachelorgrad, mastergrad eller kun ett semester eller to i Kina.

Hvilke universiteter kan jeg studere på i Kina?

KILROY tilbyr studier i Kina på følgende universiteter:

Utdanningssystemet i Kina

Hong Kong har åtte universiteter og utdanningssystemet er i grove trekk lagt opp som i Storbritannia. Universitetene tilbyr 3-årige bachelorgrader, og 1-2 årige mastergrader.  Du kan også ta valgfrie fag i løpet av et eller to semestre som study abroad. Utdanningssystemet beskrives som svært konkurransedyktig i henhold til globale standarder. I Shanghai og Bejing samarbeider vi med henholdsvis Fudan University og University of International Business and Econonics (UiBE) som tilbyr 1-2 semesters program for internasjonale studenter. Programmet gir en uttelling på 30-60 ECTS.

Akademisk kalender

Skoleåret starter i september og slutter i juni påfølgende år med en liten pause over jul og nyttår. Normalt tar man 4 parallelle fag per semester for å regnes som fulltidsstudent.  Ved Fudan og UiBE er det studiestart to ganger i året, henholdsvis i september og i februar.

Utvid listen under for å lese mer om hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike universitetene:

Høres Kina spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt