New Zealand

Finansiering av studier på New Zealand

Finansiere studier på New Zealand

Du må betale studieavgift for å studere på New Zealand. I tillegg må du dekke bo- og levekostnader og utgifter til flybillett, forsikring og visum. Her finner du informasjon om kostnader og hvordan du skal finansiere studier på New Zealand.

Studieavgift

Studieavgiften varierer veldig og er avhengig av hva og hvor du skal studere. Det vil også variere ut fra svingninger i valutakurs. Studieavgiften begynner på 11400 NZD per semester og oppover. Vanligvis ligger studieavgiften per semester på mellom 12000-13000 NZD.

Bo- og levekostnader

I tillegg til studieavgiften må du beregne utgifter til bosted, mat, bøker, reiser, telefon osv. Det varierer veldig fra person til person hvor mye man behøver, men et utgangspunkt kan være å beregne levekostnadene rundt 15-20% lavere enn i Norge.

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Stipender

Du kan også søke på universitetsstipender eller private stipender.

Jobb ved siden av studiene

Dersom studiene dine vil gå over mer enn 12 måneder kan du også søke om arbeidstillatelse for opptil 20 timer per uke, og fulltid i skoleferier.

Les mer om finansiering av studiene.

 

Høres New Zealand spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt