Singapore

Finansiering av studier i Singapore

Finansiere studier i Singapore

Du må betale studieavgift for å studere i Singapore. I tillegg må du dekke bo- og levekostnader og utgifter til flybillett, forsikring og visum. Her finner du informasjon om kostnader og hvordan du skal finansiere studier i Singapore.

Studieavgift

Du betaler en semesteravgift ved alle universiteter som KILROY representerer. Avgiften avhenger av hvilket universitet og utdannelse du velger. Vanligvis koster utdannelsene mellom 80.000 - 100.000 kr per år. Se evt. skolens kataloger eller hjemmeside for aktuelle priser.

Bo- og levekostnader

I tillegg til skolepengene tilkommer bo- og levekostnader, dvs. utgifter til bolig, mat, klær, bøker, fornøyelser, reiser, telefon etc. Kostnadene vil selvsagt variere mye etter hvilke behov du har og hvor du bor, men regn med ca. 10.000 - 15.000 S$ per studieår.

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Stipender

Du kan også søke på universitetsstipender eller private stipender.

Les mer om finansiering av studiene.

Høres Singapore spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt