Berkeley College

Studier på Berkeley College

Berkeley College tilbyr fireårige bachelorgrader, og det er mulig å ta et eller to semester der som del av en norsk grad.

Studier

Berkeley College tilbyr studier innenfor business. Her kan du ta en Bachelor of Business med spesialisering innenfor blant annet: business administration, fashion marketing and management, international business, human resource management, non-profit management og entrepreneurship.

Det er også mulig å ha et study abroad-opphold på Berkeley som del av din norske grad. Du velger fag fra studietilbudet til Berkeley. 

Stipend på Berkeley College

Berkeley College tilbyr flere stipender for internasjonale studenter, og de anbefaler sterkt at du søker på disse. Du må søke om stipend samtidig som du søker på studier. Merk deg at det er kun for studenter som tar en hel bachelorgrad.

Høres Berkeley College spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt