USA

Finansiering av studier i USA

Finansiere studier i USA

Du må betale studieavgift for å studere i USA. I tillegg må du dekke bo- og levekostnader og utgifter til flybillett, forsikring og visum. Her finner du informasjon om kostnader og hvordan du skal finansiere studier i USA.

Studieavgift

Studieavgiften varierer veldig og er avhengig av hva og hvor du skal studere. Det vil også variere ut fra svingninger i valutakurs. Studieavgiften på community college er lavere enn på universitetene. Studieavgiftene på utdanningsinstitusjonene vi samarbeider med begynner på 3241 USD per semester og oppover. Vanligvis ligger studieavgiften på universitetene per semester på mellom 8000-12000 USD (2014/15). 

Bo- og levekostnader

I tillegg til skolepengene trenger du penger til bo- og levekostnader, dvs. utgifter til bolig, mat, klær, bøker, fornøyelser, reiser, telefon etc. Kostnadene vil selvsagt variere mye etter personlig forbruk og hvor du bor, men regn med 15-20000 USD per studieår. Kredittkort er allment akseptert, og vårt råd er å skaffe deg VISA i en gebyrfri bank, før du reiser. Det vil også være praktisk og lønnsomt å opprette en lokal bankkonto i tillegg.

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Stipender

Du kan også søke på universitetsstipender eller private stipender.

Jobb ved siden av studiene

I følge de amerikanske immigrasjonsmyndigheter er det ikke tillatt å jobbe ved siden av studiene de første 9 måneder, med mindre det er på selve campus. Etter de 9 månedene kan man arbeide maks 20 timer pr uke ved sidene av studiene, dog er fulltidsarbeid tillatt i skoleferiene. Merk at mulighetene for dette er begrenset og ikke noe man kan belage seg på som ekstrainntekt.

Les mer om finansiering av studiene.

Høres USA spennende ut?
Kontakt oss!
Kontakt